Інші дії

Інші дії, що вчиняються нотаріусом:

 • посвідчують факт, що фізична особа є живою та її перебування в певному місці; 
 • посвідчують час пред’явлення документів;
 • посвідчують заповіти;
 • посвідчують довіреності; 
 • видають дублікати нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса; 
 • передають заяви фізичних та юридичних осіб іншим фізичним та юридичним особам;
 • приймають у депозит грошові суми та цінні папери;
 • вчиняють виконавчі написи;
 • вчиняють протести векселів;
 • вчиняють морські протести;
 • видають свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів); 
 • видають свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не відбулися;
 • проводять опис майна фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або місце перебування якої невідоме;
 • засвідчують вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них;
 • засвідчують справжність підпису на документах;
 • засвідчують вірність перекладу документів з однієї мови на іншу;
 • приймають на зберігання документи.